top of page

2017

Tijdens het afstudeerproces werd voor mij al snel duidelijk dat het grootste gedeelte van mijn afstudeerperiode uit onderzoek zou bestaan, ik wilde namelijk graag de diepte ingaan om een zo goed als mogelijk beeldkwaliteitsplan te maken. Ik ben erachter gekomen dat deze manier van ontwerpen het prettigst werkt voor mij als ontwerper. Ik heb naar aanleiding van mijn onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan voor dit gebied.

Het begon met mijn nieuwsgierigheid naar retail, hospitality en het samenwerken met marktpartijen. Om hier meer over te leren heb ik contact gezocht met Binnenbrand, zij zijn specialisten op dit gebied. In plaats van aan een schaduwopdracht te werken diende de kans zich voor om aan een echte opdracht en dus met echte marktpartijen te werken iets wat ik zag als een unieke kans.

 

Die opdracht kwam vanuit het Ov-bureau, ze willen namelijk de reisbeleving van Ov-reizigers verbeteren en ze een blije reis te laten ervaren. Een belangrijk deel hiervan was het aanpakken van Hubs, zoals bijvoorbeeld bushaltes of Ov-knooppunten. Ik heb hiervoor 4 locaties onderzocht om uiteindelijk 1 uit te kiezen en die als case study te gebruiken. Tijdens het hele proces heb ik meerdere presentaties gegeven aan deze marktpartijen, zodat ik hun feedback in overweging kon nemen.

 

Mijn keuze is uiteindelijk gevallen op Ov-knooppunt Gieten, gelegen naast de N33 en de N34. Hier zag ik als ruimtelijk vormgever de meeste kansen in. Mede gezien de ligging en zoals je kan zien staan er nu een soort van betonnen paddenstoelen en ziet het er van bovenaf best aardig en groen uit.

 

Op dit punt zijn me een aantal dingen opgevallen waardoor het niet werkt, zoals het zal moeten en het niet als prettig ervaren wordt. Zo is er sprake van vernieling en is er weinig sociale toezicht, er is weinig groen aanwezig en is de snackbar die er nu aanwezig is bijna misplaatst op deze plek. Deze punten kwamen ook naar voren uit de effectenmeting die gedaan is onder reizigers.

 

In mijn essay heb ik onderzocht hoe het wachten onder ov-reizigers ervaren wordt en wat ik eraan kan doen om dit als prettiger te laten ervaren. Ook kwam ik er tijdens het onderzoek naar Ov-knooppunt Gieten achter dat er in en om het gebied een rijke geschiedenis ligt, waar je nu geen weet van hebt als je er staat. Dit gegeven wil ik gaan inzetten om het wachten als prettiger te laten ervaren. 

Om het sociale toezicht te vergroten kwam ik tot de conclusie dat er een nieuwe doelgroep en functie toegevoegd zouden moeten worden aan het ov-gebied. Niet fietsers maar automobilisten zouden hier een goede toegevoegde doelgroep zijn. In de omgeving zijn namelijk weinig rustpunten waar je even de auto uit kan voor een korte pauze.

 

Nadat ik alle mogelijke functies door een trechter heb gehaald kwam naar voren dat horeca de beste extra functie voor de plek is. Door constante aanwezigheid wordt het gevoel van sociale controle onder de reizigers verhoogd en wordt het weer een levendig gebied.

 

Omdat de horecafunctie niet goed werkt op de plek die het nu heeft vond ik het noodzakelijk om opnieuw naar de inrichting van het gebied te kijken. Bij deze afbeelding zie je hoe ik het gebied opnieuw heb ingedeeld, de plek achter het ov-knooppunt heb ik als meest geschikt voor de horecafunctie gevonden, door het vanuit de geluidwand te laten ontstaan en in combinatie met het aanwezige groen is dit een fijne rustplek voor de automobilist. Ook heb ik meer parkeerplaatsen toegevoegd en is de fietsenstalling verplaatst.

 

Om meer inzicht in de looplijnen te krijgen heb ik de busverbindingen uitgetekend, hiermee kwam ik tot de conclusie dat het binnen gebied van het ov-knooppunt vrij moet blijven omdat hier de belangrijkste looplijnen zijn.

 

Hier eindigde voor mij het onderzoek naar het gebied, met als conclusie dat er meerdere ingrepen in het gebied moesten gebeuren. Maar tegelijkertijd ontstond er ook een nieuwe vraag, want als ik de automobilist naar het horeca punt wil leiden zal ik er een duidelijke route naartoe moeten creëren, iets wat de aandacht trekt en wat vanaf de weg zichtbaar is, zodat de automobilist verleid wordt om naar de horecagelegenheid te gaan.

 

Daarom heb ik spelregels en doelen gesteld voor het gebied. De belangrijkste doelen waren het laten opvallen van het object zodat het de automobilisten zou verleiden om naar de plek toe te komen en het veraangenamen van het wachten voor de Ov-reizigers.

 

De daarbij behorende spelregels zijn vooral dat het een bolde uitstraling moet hebben, ik vind het belangrijk dat het goed zichtbaar is vanaf de weg, dat de attentiewaarde dus hoog ligt. Op straatniveau moet het zo open mogelijk worden, dat is van belang voor de zichtlijnen van de reizigers, die wel beschut moeten kunnen zitten

 

Deze spelregels heb ik ingezet om een voorstel te doen voor een mogelijke route door het gebied. Alle functies zijn ontstaan vanuit de route. Dit is hoe ik als ontwerper ook het liefst werk, door het doen van gedegen onderzoek heb ik de juiste ontwerpkeuzes kunnen maken, zodat het ook echt werkt.

Voor het gehele beeld wilde ik iets met de railing doen waardoor de route nog interessanter zou worden, door te kiezen voor een bladstructuur refereer ik terug naar het naastgelegen bos en creëert het op de looproute met behulp van daglicht een spannend geheel. Omdat het een gebaar moest worden kies ik er in de constructie voor om met metalen platen te werken die worden bevestigd aan de ondervloer

Afstudeeronderzoek "Anholden in Geetn"

bottom of page